Mars Pejuang PalestinaSalamun min bana dikhina
(Salam sejahtera dari senjata kami)
Ilaikum ya humatal majd
(Kepadamu wahai pelindung keagungan)
Fa antum dir 'unal haami 
(Dikaulah perisai yang melindungi kami)
Wa antum zhillunal mumtad
(Dan dikau selalu menaungi kami)
Idza dhoqat binadduniya
(Ketika seluruh dunia menghimpit kami)
Sawa 'idna bikum tasy-tad
(Lengan kami lebih kuat berpaut padamu)
Linansija fajra ummatina
(Demi menenun sinar fajar buat umat kita)
Bir ghammi laili hadzal 'amd
(Meskipun janji syahid itu malam ini)

Reff
Ayaa sya'bii ayaa ahlii
(Wahai rakyatku wahai kerabatku)
Ayaa sya'biil Filasthinii
(Wahai seluruh rakyat Palestina)
Lihadzassaifi antum ghimd
(Dikaulah sarung pedang kami)

Komentar