Imam Mahdi, Nabi Isa vs DajjalISRAEL dan sekutunya kelak memerangi umat Islam dengan membabibuta, sehingga umat Islam begitu menderita dan tertindas. Di tengah kegentingan itu, Imam Mahdi muncul setelah dibaiat di depan Kabah oleh 313 aulia Allah yang datang dari arah Kufah, Syam dan Yaman. 

Imam Mahdi pun memimpin pergerakan melawan kezaliman. Penderitaan umat Islam semakin menjadi dengan kemunculan Dajjal. Imam Mahdi dan pengikutnya sampai terkepung di Damascus, Syiria. 

Di saat yang melelahkan, diterpa kelaparan yang sangat, turunlah dari langit Nabi Isa AS, pas menjelang qamat shalat shubuh. Datang Nabi Isa menggembirakan umat Islam sehingga Nabi Isa didaulat sebagai imam shalat. 

Namun, sesuai keinginannya semasa dulu ingin mengikut syariat Nabi Muhammad SAW, beliau tetap bermakmum di belakang Imam Mahdi. Tibalah kemenangan Islam dengan terbunuhnya Dajjal oleh tangan Nabi Isa AS. 

Imam Mahdi bersama Nabi Isa kemudian memerintah dunia dengan keadilan dan kebenaran, mematahkan dan menghapus simbol salib dan kesesatan, membinasakan babi, menghapus riba, zina dan kemaksiatan, perjudian serta jizyah atau pajak. 

Banyak orang kafir masuk Islam, dan kemakmuran menyebar dan.merata ke pelosok dunia, sehingga tak ada yang teraniaya. Bumi betul-betul dipenuhi keadilan dan kemakmuran. Meski keduanya hanya memerintah tujuh atau sembilan tahun, namun kemajuan umat lekas tercapai, tak perlu menunggu seabad lebih, jika pemerintahan di tangan manusia biasa.

Beberapa orang saleh dan ditengara aulia, sebenarnya saat ini Imam Mahdi maupun Dajjal sudah ada namun masih dighaibkan dari manusia. Apakah sudah sangat dekat masa kemunculannya? Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah SWT dan para aulia yang dibukakan hijabnya.

Imam Mahdi ditengara adalah satu zuriat Rasulullah SAW yang ke-40, yang namanya sama dengan nama Nabi Muhammad, begitu juga nama ayahnya sama dengan nama Abdullah nama ayahnda Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. (Dari berbagai sumber)

Komentar